“MEIE TEGELEME TEIE PROBLEEMIGA”

Kui mõni allpool toodud  teemadest vajab lahendust ja soovite kiiret konsultatsiooni, siis ootame Teie probleemi tagasisidet e-mailile info@pakehitus.ee. Võimalusel anname kiire vastuse antud probleemile ning orjenteeruva konsultatsiooni maksumuse antud probleemile.

 -       Sul on Eestis registreeritud ettevõte ja soovid alustada tegutsemist Soomes;

-       Vajad abi Soome Tellija vastutuse seaduse osas (Tilaajavastuulaki);

-       Soovid liituda Luotettava Kumppani andmebaasiga;

-       Vajad konsultatsiooni Soome ernevate registrite ja registreeringute asjus –      ettemaksuregister, tööandjate register, maksuameti register, käibemaksuregister;

-       Töötajate maksunumber ja (työntekijän veronumero);

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Rakennusliitto;

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Aluehallintovirasto (AVI);

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Maksuamet;

-       Eesti ettevõtte maksustamise küsimused, Soome Maksuameti kirjad jne.;

-       Vajad infot Soome ehituslepingute aruandluskohustuse osas (Rakentamisen   tiedonantovelvollisuus);

-       Vajad Soomes töötervishoiulepingut (työterveyshuolto);

-       Töötervishoiukulutuste kompenseerimine Soome KELA poolt;

-       Soovid liita töötajad Soome pensionisüsteemi ja sõlmida Soome pensionikindlustuslepingut   (TyEL);

-       Soome haigekassa – taotlused, ankeedid (KELA);

-       Soovid Soome õnnetusjuhtumikindlustust (työtapaturmavakuutus)

-       Soovid registreerida ennast Soome Tellijavastutuse registrisse (Tilaajaavastuu.fi);

-       Soome esindaja (Edustaja) – erinevad küsimused;

-       Soome ehitustööde töötingimuste ja normide  järgimine (Rakennusliitto TES);

-       Töötajate töölepingute erinevad vormistamised, komandeeringud, lähetused;

-       Töötajate töötingimuste ankeedid (Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista);

-       Halli passiga töötajad – vormistamine, töötamise seadusandlus (Soome välismaalaste                     seadus, töölubade taotlused, töötegemise põhjus/selgitus (Työnteko-oikeuden peruste);

-       Vajad abi Soome palgasüsteemi, puhkuse arvestuse, palgalehe vormistamise osas;

-       Töötajate tööajaarvestus Soomes (työaikakirjanpito);

-       Töötajate sundpuhkus ja töölepingu lõpetamine (lomautus, irtisanominen);

-       Soome renditöötajad, registreerimine, küsimused, ankeedid ja palgatingimused ( ilmoitus   vuokratyöntekijästä, työn teettäjän ilmoitus);

-       Lähetatud töötaja A1/ E101 küsimused, vormistus;

-       Vajad abi erinevate Soome ankeetide, töölepingute, avalduste jne.tegemisel/ vormistamisel;

-       Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne Soome (Yhtiön veroilmoitus);

-       KATSO tunnused – elektroonne aruandlus Soomes;

-       Soome raamatupidamine, igakuine aruandlus – palgaleht, käibemaks, töötajatelt kinnipeetud   tulumaks(kausiveroilmoitus);

JA PALJU MUUD

Proovime Teid ja Teie firmat aidata oma parimal viisil. Meie  spetsialistid tegelevad antud küsimustega igapäevaselt ja kogemused ulatuvad üle 15 aasta. Võime tulla ka läbi Teie firma kontorist (tasuline) ja saame tutvuda paberitega, kirjadega jne., et kaardistada probleem.