“MEIE TEGELEME TEIE PROBLEEMIGA”

Kui mõni allpool toodud  teemadest vajab lahendust ja soovite kiiret konsultatsiooni, siis ootame Teie probleemi tagasisidet e-mailile info@pakehitus.ee. Võimalusel anname kiire vastuse võimalikule probleemile ning orjenteeruva konsultatsiooni maksumuse antud probleemile.

 -       Sul on Eestis registreeritud ettevõte ja soovid alustada tegutsemist Soomes;

-       Vajad abi Soome Tellija vastutuse seaduse osas (Tilaajavastuulaki);

-       Soovid liituda Luotettava Kumppani andmebaasiga;

-      UID tunnused (info);

-      elektroonne aruandlus Soomes, Suomi.fi tunnused (vana KATSO tunnused), info ja liitumine;

-       Vajad konsultatsiooni Soome ernevate registrite ja registreeringute asjus –      ettemaksuregister, tööandjate register, maksuameti register, käibemaksuregister;

-       Töötajate maksunumber ja (työntekijän veronumero);

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Rakennusliitto - abi küsimustikule vastamises, nõustamine;

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Aluehallintovirasto (AVI) - abi küsimustikule vastamises, nõustamine;

-       Sinu ettevõtet kontrollib Soome Maksuametabi - abi küsimustikule vastamises, nõustamine;

-       Eesti ettevõtte maksustamise küsimused, Soome Maksuameti kirjad jne.;

-       Vajad infot Soome ehituslepingute aruandluskohustuse osas (Rakentamisen   tiedonantovelvollisuus);

-       Vajad Soomes töötervishoiulepingut (työterveyshuolto), mis on kohustuslik;

-       Töötervishoiukulutuste kompenseerimine Soome KELA poolt (info ja taotlused jne);

-       Soovid liita töötajad Soome pensionisüsteemi ja sõlmida Soome pensionikindlustuslepingut   (TyEL);

-       Soome haigekassa – taotlused, ankeedid (KELA);

-       Soovid Soome õnnetusjuhtumikindlustust (työtapaturmavakuutus)

-       Soovid registreerida ennast Soome Tellijavastutuse registrisse (Tilaajaavastuu.fi);

-       Soome esindaja (Edustaja) – erinevad küsimused;

-       Soome ehitustööde töötingimuste ja normide  järgimine (Rakennusliitto TES);

-       Töötajate töölepingute erinevad vormistamised, komandeeringud, lähetused;

-       Töötajate töötingimuste ankeedid (Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista);

-       Halli passiga töötajad – vormistamine, töötamise seadusandlus (Soome välismaalaste                     seadus, töölubade taotlused, töötegemise põhjus/selgitus (Työnteko-oikeuden peruste);

-       Vajad abi Soome palgasüsteemi, puhkuse arvestuse, palgalehe vormistamise osas;

-       Töötajate tööajaarvestus Soomes (työaikakirjanpito);

-       Töötajate sundpuhkus ja töölepingu lõpetamine (lomautus, irtisanominen);

-       Soome renditöötajad, registreerimine, küsimused, ankeedid ja palgatingimused ( ilmoitus   vuokratyöntekijästä, työn teettäjän ilmoitus);

-       Lähetatud töötaja A1/ E101 küsimused, vormistus;

-       Vajad abi erinevate Soome ankeetide, töölepingute, avalduste jne.tegemisel/ vormistamisel;

-       Eesti ettevõtte majandusaasta aruanne Soome (Yhtiön veroilmoitus);

-       Soome raamatupidamine, igakuine aruandlus – palgaleht, käibemaks, töötajatelt kinnipeetud tulumaks (kausiveroilmoitus);

JA PALJU MUUD

Proovime Teid ja Teie firmat aidata oma parimal viisil. Meie  spetsialistid tegelevad antud küsimustega igapäevaselt ja kogemused ulatuvad üle 15 aasta.